Muziekgroep

Vriendenclub

logong

 

Voor iedereen die “Nooit Gedacht” een warm hart toedraagt is er de Vriendenclub van “Nooit Gedacht”.
Ook U kunt lid worden van deze club!

Nooit Gedacht is een orkest van mensen met een verstandelijke beperking. Het orkest telt momenteel 40 enthousiaste muzikanten en 26 vrijwilligers die ervoor zorgen dat de repetities en optredens altijd goed verlopen. “Nooit Gedacht” heeft ongeveer 6 keer per jaar een optreden in diverse regio’s en heeft al veel evenementen muzikaal opgeluisterd, zowel met het Groot Orkest als met de drumband. Verder zijn er diverse uitwisselingen geweest met andere muziekgezelschappen en hebben ze al 2 X deelgenomen aan het WMC in Kerkrade.

Financiële middelen zijn erg welkom en goed besteed want “Nooit Gedacht” heeft geen vaste inkomsten en haalt haar verdiensten uit eigen bijdrage, soms betaalde optredens en sponsorgelden. Dit voor o.a. nieuw instrumentarium, kleding en uitbreiding/vernieuwing van de geluidsinstallatie. In februari 2017 hoopt “Nooit Gedacht” haar 30 jarig jubileum te vieren.

Leden van de vriendenclub worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van “Nooit Gedacht” en de diverse optredens van de club. Ook ontvangen zij jaarlijks een uitnodiging voor de kerstuitvoering, een gezellige bijeenkomst met onze ‘vrienden’.

Uiteraard waarderen wij het ten zeerste, wanneer U al onze optredens bij wilt wonen, maar U bent nergens toe verplicht; de vriendenclub is geheel vrijblijvend! Het lidmaatschap van Vriendenclub “Nooit Gedacht” bedraagt slechts € 25,- per jaar. (Elke bijdrage, is natuurlijk van harte welkom)

Mocht U belangstelling hebben gekregen om lid te worden van Vriendenclub “Nooit Gedacht”, dan vragen wij U vriendelijk contact op te nemen met:

Jacqueline Verhofstad
Tel:   0492 362271
fam-verhofstad@lijbrandt.nl

Jac v.d Mortel
Tel:  0492 364418
j.mortel19@upcmail.nl

Rabo nummer: NL34 RABO 0155263560 t.n.v  Stichting Ontspanning Zorgenkinderen

Aanmelding graag o.v.v. naam, adres, telefoonnummer en e.v.t. e-mailadres.