Muziekgroep

Vriend van ‘Nooit Gedacht’

logong

 

Voor iedereen die “Nooit Gedacht” een warm hart toedraagt is er de Vriendenclub van “Nooit Gedacht”.
Ook U kunt lid worden van deze club!

Nooit Gedacht is een orkest van mensen met een functiebeperking. Het orkest telt momenteel 35 enthousiaste muzikanten en 22 vrijwilligers die ervoor zorgen dat de repetities en optredens altijd goed verlopen. “Nooit Gedacht” heeft ongeveer 6 keer per jaar een optreden in diverse regio’s en heeft al veel evenementen muzikaal opgeluisterd, zowel met het Groot Orkest als met de drumband. Verder zijn er diverse uitwisselingen geweest met andere muziekgezelschappen en hebben ze al 2 X deelgenomen aan het WMC in Kerkrade.

Financiële middelen zijn nog altijd erg welkom. ‘Nooit Gedacht’ heeft geen vaste inkomsten en haalt haar budget uit eigen bijdrage, soms betaalde optredens en sponsorgelden. Dit voor o.a. nieuw instrumenten, kleding en uitbreiding/vernieuwing van het geluid.

Leden van de vriendenclub worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van “Nooit Gedacht” en de diverse optredens van het orkest. Ook ontvangen zij een uitnodiging van onze optredens, een gezellige bijeenkomst voor en met onze ‘vrienden’. Uiteraard waarderen wij het, wanneer u al onze optredens bij wilt wonen, maar u bent nergens toe verplicht; de vriendenclub is geheel vrijblijvend!

Op onze website  www.muziekgroepnooit-gedacht.nl  en facebookpagina Nooit Gedacht muziek/band kunt u het laatste nieuws van ons orkest en drumband volgen. 

Mocht U belangstelling hebben gekregen om lid te worden van Vriendenclub “Nooit Gedacht”, dan vragen wij U vriendelijk contact op te nemen met:

Jacqueline Verhofstad
Tel:   0492 362271
fam-verhofstad@lijbrandt.nl

Jac v.d Mortel
Tel:  0492 364418
j.mortel19@upcmail.nl

Het lidmaatschap van Vriendenclub ‘Nooit Gedacht’ bedraagt € 25.- per jaar (of wat u kunt missen) en dit mag gestort worden op:  NL34 RABO 0155263560  t.n.v. Stichting Ontspanning Zorgenkinderen.

Aanmelding graag o.v.v. naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.